موسسه چندمنظوره فرهنگی هنری صاحب دیوان /شماره ثبت :۵۷۷۹ شماره تماس:۰۹۱۴۴۰۳۴۳۳۰

شرح فعالیت ها

 1. گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه ( غیر رسمی ) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس.
 2. حروف چینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه.
 3. برگزاری جلسات در خصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه و انتخاب و اهدای جوایز یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
 4. مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 5. مطالعات و تحقیقات در موضو عات متناسب با اهداف و فعالیت های مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی.
 6. کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات، پژوهش های فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها.
 7. مبادلات فرهنگی از طریق ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری از قبیل : کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای.
 8. طراحی و اجرای نظام های اطلاع رسانی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان ها و مؤسسات.
 9. گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرست های موضوعی در زمینه های گوناگون.
 10. طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی هنری ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت.
 11. طراحی و اجرا در ایجاد دبیرخانه، مرکز اسناد و پایگاه اطلاعاتی برای خدمات اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.
 12. ارائه خدمات فهرست نویسی، نمایه سازی و سند آرایی مدارک و اسناد فرهنگی یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
 13. عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی.
 14. تهیه و عرضه محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل : نوارهای کاست، فیلم های ویدئویی و. …
 15. برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران ( به صورت غیر مستقل و وابسته به مؤسسه ).
 16. تلاش به منظور گردآوری آثار فرهنگی هنری به منظور کمک به حفظ و حراست از میراث فرهنگی.
 17. کوشش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسلام.
 18. ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.